Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych

Poradnik Bibliotekarza 1954, nr 4
Pobierz publikację