Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych

Poradnik Bibliotekarza 1950, nr 9
Pobierz publikację