Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych

Poradnik Bibliotekarza 1950, nr 5-6
Pobierz publikację