Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 110-112 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 19)

Współpraca IBIN UW z europejskimi bibliotekoznawczymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych
Pobierz publikację