Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa, redakcja Dorota Grabowska i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2012, s. 29-46 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 132)

Wchodzenie w kulturę przez tekst? Współpraca bibliotek i innych instytucji kultury w środowisku lokalnym
Pobierz publikację