Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 138-141 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

Szkolenie konserwatorów w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobierz publikację