Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 180-184 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 19)

Rola pracowni komputerowej w dydaktyce bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Pobierz publikację