Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 193-200 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – głos w dyskusji
Pobierz publikację