Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 171-174 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 19)

Kształcenie w zakresie opracowania rzeczowego dokumentów. Z doświadczeń Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego
Pobierz publikację