Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 170-178 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 22)

Księgozbiory bibliotek wiejskich na przykładzie województwa poznańskiego
Pobierz publikację