Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa, redakcja Dorota Grabowska i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2012, s. 183-203 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 132)

Francuskie bibliotekarstwo publiczne: historia, organizacja, perspektywy
Pobierz publikację