Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 21-26 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)

Biblioteki publiczne w służbie społeczności lokalnej. Potrzeba wymiany informacji i doświadczeń
Pobierz publikację