Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 2 (118), s. 26-39

The Concept of University Education of Information Professionals in Digital Humanities
Pobierz publikację