Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 1-2, s. 77-83

Rola terminologii w prezentacji wiedzy księgoznawczej
Pobierz publikację