Model opisu dokumentu według FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
Pobierz publikację