Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 3, s. 299-310

Metodologia jakościowa w bibliologii i informatologii: wybrane aspekty
Pobierz publikację