Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2 (88), s. 32-49

Indeksowanie w XXI wieku. Ewolucja i współczesne funkcje pojęcia
Pobierz publikację