Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 2 (118), s. 58-81

Angażowanie użytkowników w proces projektowania stron internetowych i aplikacji mobilnych za pomocą platform crowdsourcingowych
Pobierz publikację