Publikacje oznaczone tematem:

Żywa Biblioteka (projekt)

  1. Biblioteka jako miejsce spotkania z „Innym”
    [A library as a place of meeting „the Other”]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 177-184 (Nauka, Dydakt