Publikacje oznaczone tematem:

Zwrot informacyjny

  1. Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci - informacja - dane - software
    [Domains and Contexts on Information Science in the Digital Age: Networks - Information -Data - Software]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 19-42