Publikacje oznaczone tematem:

Zwrot afektywny

  1. Zwrot afektywny a współczesne badania nad książką i czytelnikiem. Rekonesans badawczy
    [The Affective Turn and the Contemporary Studies on Books and Readers. A Preliminary Research]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 219-233