Publikacje oznaczone tematem:

Żoliborz (Warszawa ; część miasta)

  1. Profesor dr hab. Maria Dembowska w mojej pamięci
    [Professor Maria Dembowska in my memories]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 568-569