Publikacje oznaczone tematem:

Żołędowska-Król, Beata. Wizerunek biblioteki publicznej

  1. Beata Żołędowska-Król: Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006, 128 s. ISBN 83-226-15337
    [Beata Żołędowska-Król: Wizerunek biblioteki publicznej (The Image of Public Library). Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006, pp. 128. ISBN 83-226-15337]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 284-285