Publikacje oznaczone tematem:

Znacznik meta

  1. Metadane w architekturze informacji
    [Metadata in Information Architecture]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1 (117), s. 81-105