Publikacje oznaczone tematem:

Zjawiska społeczne

  1. Unplugged - co-working - co-living - emerging adulthood? Nowe zjawiska społeczne a biblioteki
    [Unplugged - Co-working - Co-living - Emerging Adulthood? New Social Phenomena Versus Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 2, s. 172-181