Publikacje oznaczone tematem:

Zielona droga

  1. Open Access w Niemczech
    [Open Access in Germany]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 337-350