Publikacje oznaczone tematem:

Zestawienia bibliograficzne

  1. Kilka uwag o usługach bibliotecznych
    [Library bibliographic services - observations in the context of a modern quality approach]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 197-204 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

  1. Z problemów form piśmienniczych bibliografii w środowisku cyfrowym
    [Types of Bibliography in Digital Environment – Selected Issues]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 4, s. 485-508