Publikacje oznaczone tematem:

Ze współczesnych zagadnień nauki o informacji

  1. Problemy i metody nauki o informacji
    [Issues and methods of the information science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 102-104