Publikacje oznaczone tematem:

Zbiory muzyczne

  1. Komputeryzacja procesów bibliotecznych i informacyjnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
    [Computerization of library and information processes in the WBP in Bialystok]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 61-66 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Pod red. Haliny Tchorzewskiej-Kabata przy współpr. Macieja Dąbrowskiego. Warszawa: Bibl. Nar. 2000, 262 s., il.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 332-333