Publikacje oznaczone tematem:

Zawadzki, Konrad (1912-2002). Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 3

  1. Bibliografia czasopism warszawskich. K. Zawadzki: Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 3. Warszawa 2001, Litery M-Q. Przy współudz. Z. Brulińskiej i in. Warszawa: Bibl. Publ. m.st. Warszawy - Bibl. Gl. Woj. Maz. 2001, XV, 571 s.

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 129-131