Publikacje oznaczone tematem:

Zastosowania komputera w bibliotece

  1. Komputer w bibliotece. Jerzy Maj, Marek Nahotko, Władysław Szczęch: Zastosowania komputera w bibliotece. Poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP 1996, 157 s. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 20.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 70-74

  1. Zastosowanie komputera w bibliotece
    [Using computer in the library]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 71-72