Publikacje oznaczone tematem:

Zasięg książki

  1. Old and new paths of literacy
    [Stare i nowe ścieżki piśmienności]

    Przegląd Biblioteczny 2012, z. specjalny, s. 59-75

  1. Stare i nowe ścieżki piśmienności
    [Old and New Paths of Literacy]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 553-567