Publikacje oznaczone tematem:

Zarzębski, Tadeusz. Prawo biblioteczne w okresie zaborów

  1. Prawo biblioteczne. Tadeusz Zarzębski: Prawo biblioteczne w okresie zaborów 1795-1918, 1939-1945. Warszawa: nakł. aut. 1997, 260 s.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 203-207