Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie transformacją

  1. Information Flows in Transformation and Change Management Supporting Models
    [Przepływy informacji w modelach zarządzania transformacją i zmianą w organizacjach]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 19-33