Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie ryzykiem

  1. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bibliotekach i ośrodkach informacji
    [Operational risk management in libraries and information centres]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 120-128