Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie projektami

  1. Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. (2019). Get Organized in a Visual Way! Personal Productivity System in Trello (eBook Kindle Edition). Dostępny w: Amazon.com
    [Zorganizuj się w sposób wizualny! System produktywności osobistej w Trello]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 144-145

  1. Infobrokering Project Management in Line With the Theory of Constraints – a Case Study
    [Zarządzanie projektem infobrokerskim według teorii ograniczeń – studium przypadku]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 64-80