Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie metadanymi

  1. Biblioteki niemieckie idą w chmurę! Infrastruktura danych bibliotecznych na bazie cloud
    [German Libraries Choose the Cloud! Cloud-Based Library Data Infrastructure]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 2, s. 244-256