Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie innowacjami

  1. Innovativeness and Information Processes in the High-Tech Environment
    [Innowacyjność i procesy informacyjne w przedsiębiorstwach wysokich technologii]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 7-15