Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie informacją indywidualną

  1. What May Library and Information Science Offer to Personal Information Management?
    [Co bibliologia i informatologia mogą zaoferować w zarządzaniu indywidualnym informacją?]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 40-55