Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie i komunikowanie

  1. Zarządzanie i komunikowanie. Tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku. Pod red. Marii Kocójowej. Kraków: Wydaw. UJ 1999, 191 s. ISBN 83-233-1301-6.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 95-98