Publikacje oznaczone tematem:

Zapis pionowy

  1. Zmiany w stosowaniu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie – nadzieje i wątpliwości
    [Changes in the application of Universal Decimal Classification by the National Library of Poland – hopes and doubts]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 3, s. 380-387