Publikacje oznaczone tematem:

Zakład Karny nr 2 (Łódź)

  1. Łódzkie biblioteki więzienne
    [Prison Libraries in Łódź]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 169-180