Publikacje oznaczone tematem:

Zachowania w zakresie cytowania

  1. Problem stabilności zachowań naukowców w zakresie cytowań w kontekście metodologii badań starzenia się publikacji naukowych i możliwość jego ujęcia ilościowego
    [The problem of stability of researchers’ citation behaviour and the possibility of qualititative approach in the context of the methodology of ageing studies of scientific literature]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 65-83