Publikacje oznaczone tematem:

Zabrze (woj. śląskie)

  1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czy Kawiarenka Internetowa w szkole?
    [ICIM or Internet Cafe in school library?]

    W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, redakcja Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Warszawa ; Łódź 2015, s. 23-50 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 163)

  1. Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu. Redakcja Tomasz Iwasiów. Zabrze 2020, 506 s. ISBN 978-83-62023-87-5
    [Presence of words in Zabrze. 75th anniversary book of Municipal Public Library in Zabrze. Ed. Tomasz Iwasiów. Zabrze 2020, 506 p. ISBN 978-83-62023-87-5]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 81-88