Publikacje oznaczone tematem:

Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce

  1. Mecenat kulturalny w Polsce. Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce. Studia pod red. Janusza Kosteckiego. Warszawa: Bibl. Nar. 1999, 421 s.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 327-329