Publikacje oznaczone tematem:

Z Badań nad Czytelnictwem

  1. Książka w życiu i kulturze Polaków - 50 lat serii Z badań nad czytelnictwem
    [The roles of a book in polish life and culture - 50th anniversary of the „Z badań nad czytelnictwem" series]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 3-18