Publikacje oznaczone tematem:

XML

  1. Od MARC 21 do Semantic Web. Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym
    [From MARC 21 to Semantic Web. Bibliographic metadata representation in a network environment]

    Bibliografia : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa, redakcja Jerzy Franke, Warszawa 2013, s. 13-37 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 145)