Publikacje oznaczone tematem:

Wyszukiwarki norm

  1. Dokumenty normalizacyjne w Internecie
    [Standards and their Availability on the Internet]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 3, s. 311-325