Publikacje oznaczone tematem:

Wyszukiwanie zintegrowane

  1. Integracja wyszukiwania w zasobach informacyjnych
    [Federated search in information resources]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 2, s. 192-210