Publikacje oznaczone tematem:

Wysokie technologie

  1. An essay on modernisation, innovativeness, Informational processes integration and mobility In high-tech enterprises
    [Esej о modernizacji, innowacyjności, integracji procesów informacyjnych i mobilności w świecie organizacji wysokich technologii]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 11-18 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)

  1. Innovativeness and Information Processes in the High-Tech Environment
    [Innowacyjność i procesy informacyjne w przedsiębiorstwach wysokich technologii]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 7-15